Historia |  Dotacje UE |  Referencje |  ahahahah |  Oferty pracy |  KADRY 

 
PL ENGLISH
 
     
  

Projekty zrealizowane

Ice-Full Sp. z o. o. zakończył realizację projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pt. "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Ice-Full Sp. z o. o.  -etap I"

 

 

Projekty w trakcie realizacji

 Obecnie realizujemy projekt pt.: "Usprawnienie systemu logistycznego w firmie Ice-Full Sp. z o. o. w obszarze zarządzania zapasami" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Umowa: UDA-RPLD.03.02.00-00-236/09-00


 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


 

 

 

 

 
     
     
 
   
 
projekt i realizacja
 
PL ENGLISH