1989
Założenie firmy

Założenie firmy przez Pana Pawła Adamczyka – początkowo w formie niewielkiego lokalu gastronomicznego, który następnie przekształcony został w centrum dystrybucji wyrobów piwnych.

1994
Uruchomienie oddziału firmy

Uruchomienie oddziału firmy w Opocznie oraz podjęcie decyzji o rozszerzeniu asortymentu o alkohole wysokoprocentowe.

1999
Przejęcie firmy

Przejęcie firmy przez Pana Dominika Adamczyka oraz rozpoczęcie procesu budowy silnego zaplecza personalnego i operacyjnego.

2003
Przekształcenie firmy ICE-FULL w spółkę prawa handlowego

Przekształcenie firmy ICE FULL w spółkę prawa handlowego w celu stworzenia silnej organizacji handlowej z możliwością jej dalszego rozwoju. Wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP oraz innowacyjnej mobilnej aplikacji usprawniającej proces składania i realizacji zamówień.

2004
Okres dynamicznego rozwoju firmy

Okres dynamicznego rozwoju firmy i obszaru jej działalności m.in. poprzez realizację procesów akwizycyjnych dotychczas istniejących firm konkurencyjnych. W tym okresie powstaje pięć oddziałów spółki.

2009
Wdrożenie systemu do zarządzania transportem i rachunkowością

Wdrożenie systemu zarządzania transportem i rachunkowości zarządczej. Rozwój struktur logistycznych poprzez zwiększenie liczby posiadanego taboru samochodowego.

2010
Kontynuacja konsolidacji rynku

Kontynuacja procesu konsolidacji rynku, a tym samym rozszerzenie zasięgu terytorialnego o kolejne trzy oddziały.

2012
Nowa strategia rozwoju spółki

Opracowanie nowej strategii rozwoju spółki i wdrożenie systemu zarządczego w oparciu o Balanced Scorecard. Połączenie działalności z firmą Szampańscy, działającą na terenie Dolnego Śląska, będącą ważnym etapem realizacji strategii ekspansji terytorialnej.

2013
Podnoszenie efektywności kluczowych procesów

Okres podnoszenia efektywności kluczowych procesów oraz umacnianie pozycji lidera wśród polskich dystrybutorów wyrobów alkoholowych.

2015
Konsekwentna realizacja strategii konsolidacji rynku

Konsekwentna realizacja strategii konsolidacji rynku m.in. poprzez przejęcie firm Mrugalski oraz Eurodex. Realizacja szeregu inicjatyw wspierających misję firmy opierającej się na budowie stabilnej przyszłości dla polskiego handlu tradycyjnego.

2015
Otworzenie odrębnego Działu Premium

Otworzenie odrębnego Działu Premium  specjalizującego się w imporcie i dystrybucji wysokiej jakości alkoholi ( dostępnych i cenionych na wielu rynkach światowych , a nie posiadających dystrybucji w Polsce ).

2016
Przejęcie działalności gospodarczej od firm

Firma ICE FULL Sp. z o.o przejmuje działalność gospodarczą od fir, które wcześniej były dystrybutorami SHZO „UNIA”, tj. od P.P.H. „Dro-Deal” Sp. z o.o. oraz od firmy Eleonora Prochota Hurt-Detal. Otwarcie nowego oddziału w Kluczborku.

2016
Otwarcie kolejnego oddziału

W październiku otwarcie kolejnego oddziału zlokalizowanego w Bełku.

2016
Zmiana lokalizacji magazynu

W efekcie dalszej konsolidacji rynku nastąpiła zmiana lokalizacji magazynu z Kozienic do Radomia.


Weryfikacja pełnoletności